Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 14 lipca 2024
Imieniny: Stella, Bonawentura, Marcelin
pochmurno
19°C
Powróć do: strona główna

„System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w powiecie puckim - etap II”

pomorskie_efs

 

Projekt  „System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w powiecie puckim - etap II” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałanie 06.01.01. Aktywizacja społeczno - zawodowa – mechanizm ZIT.

Projekt jest realizowany przez Powiat Pucki poprzez jednostki organizacyjne w tym Powiatowy Urząd Pracy w Pucku i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku w Partnerstwie z Fundacja Phenomen od 01.07.2020 do 30.06.2023.

 Celem szczegółowym RPO WP 2014-2020 jest zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Projekt ukierunkowany na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej i profilaktykę wykluczenia społecznego przy wykorzystaniu środowiskowych form aktywizacji społecznej, skierowana przede wszystkim do dzieci i młodzieży, wyłącznie jako wsparcie towarzyszące.

Wsparciem zostanie objętych 220 osób dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 15% osób niepełnosprawnych (ON), a także ich rodziny, w szczególności osoby pozostające bez zatrudnienia oraz osoby niepełnosprawne z terenu powiatu puckiego. Celem projektu jest wzrost zatrudnienia członków grupy docelowej poprzez działania z zakresu integracji społecznej i zawodowej realizowane w ramach następujących zadań:

 

 1. Integracja o charakterze społecznym;
 2. Integracja o charakterze zawodowym;
 3. Staże zawodowe i zatrudnienie subsydiowane.

 

Działania projektowe pozwolą na osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 25% w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ( bez osób niepełnosprawnych) oraz na poziomie 12% w odniesieniu dla osób z niepełnosprawnościami, 34% wskaźnik efektywności społecznej.

W ramach działań Starostwa Powiatowego w Pucku, udzielane jest wsparcie w postaci:
 • Szkolenia/ kursy zewnętrzne zakończone egzaminem , podnoszące kwalifikacje zawodowe
 • Szkolenia komputerowe-(zewnętrzne) wynagrodzenie trenera, wynajmem sali (8 grup x 50h = 400 godzin), egzamin, materiały szkol dla 50 osób;
 • Stypendia szkoleniowe ( szkolenia komputerowe)- średnio 50h x 12,32 zł/h= 616,00 zł/ osobę;
 • Stypendia szkoleniowe (szkolenie zawodowe)- 128 osób x (śr. 110h szkol. x 12,32 zł/h);
 • Wynagrodzenie mentora zatrudnienia (opiekun uczestnika) - 1 etat (opieka nad 155 uczestnikami)- umowa o pracę;
 • Catering dla uczestników - przerwa kawowa (woda, herbata,kawa, ciastka) + obiad, dla 155 osób, średnio 22 dni szkoleniowych;
 • Zakup wyposażenia sali przeznaczonej na zajęcia z uczestnikami w tym z doradcą zaw, psychologiem;
 • Prace remontowe i adaptacyjne wraz z zakupem mebli kuchennych do sali przeznaczonej na zajęcia z uczestnikami;
 • Wynagrodzenie animatora środowiskowego (zajęcia dla dzieci i rodzin) dodatek do wynagrodzenia;
 • Budżet na działania animatora środowiskowego 20 m-cy x 400 zł;
 • Wynagrodzenie animatora wolontariatu(umowa cywilnoprawna - ok 40 godzin w miesiącu ).
W ramach działań Powiatowego Urzędu Pracy w Pucku, udzielane jest wsparcie w postaci:
 • Zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym opracowanie IŚR (2h na uczestnika) dodatek do wynagrodzenia 2 osób  x 320,00 zł/ miesięcznie;
 • Zajęcia indywidualne z psychologiem (2h) + opracowanie IŚR (2h) na uczestnika) umowa zlecenie;
 • Zajęcia grupowe z psychologiem (13 grup x średnio 40 h)zlecenie usług;
 • Zajęcia grupowe z doradcą zawodowym (13 grup x średnio 31 h) dodatek do wynagrodzenia;
 • Zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym (średnio 3 h na uczestnika)dodatek do wynagrodzenia 2 os. x 460,00 zł/ miesięcznie;
 • Ubezpieczenie NNW - 62 osoby;
 • Wynagrodzenie pośrednika pracy - umowa o pracę -3/4 etatu;
 • Badania wstępne - 62 osoby (40% uczestników);
 • Szkolenia BHP 62 osoby (40% uczestników);
 • Odzież robocza (62os x ok.100zł)-buty rob,odzież ochronna, kamizelki ochronne, rękawice ochronne;
 • Stypendia Stażowe (ok. 40% uczestników tj.62 osoby : w tym 14 os. x (6 m-cy 1848,39 zł;
 • Stypendia Stażowe (ok. 40% uczestników tj.62 osoby : w tym 47 os. x (3 m-cy 1848,39 zł)oraz 1 os.na łączną kwotę 7950,48 zł (ok.4,5m-c) WKŁAD WŁASNY;
 • Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, kursy/szkolenia, staże (średnio 6,5 miesiące na uczestnika, 89os);
 • Pokrycie kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi -średnio 3 os/mc x 450 PLN.

W ramach działań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku, udzielane jest wsparcie w postaci:

 • Wynagrodzenie pracownika socjalnego - dodatek do wynagrodzenia;
 • Wsparcie dodatkowe: mediator/ prawnik/ terapeuta rodzinny ( 70 PLN * średnio 5h na uczestnika) - umowa zlecenie;
 • Zajęcia usprawniające/ rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych umowa cywilnoprawna ( 24 os, średnio po 20h/osób).

 Wartość projektu : 3 297 063,29
Wnioskowane dofinansowanie: 2 802 503,80 zł

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.