Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 22 lipca 2024
Imieniny: Maria, Magdalena, Wawrzyniec
pochmurno
20°C

Spotkanie Samorządów Ziemi Puckiej z Parlamentarzystami

Ocena 0/5

24 czerwca 2024 r. w Pucku odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów lokalnych, Stowarzyszenia Metropolia Gdańsk-Gdynia-Sopot i specjalistów ds. planowania oraz inwestycji z terenu Województwa Pomorskiego  z Parlamentarzystami Rzeczypospolitej Polskiej. Jego celem było omówienie strategicznych dla Ziemi Puckiej inwestycji.

Spotkanie otworzył Starosta Pucki Jarosław Białk, witając zaproszonych gości. Następnie przedstawił program spotkania zapraszając do dyskusji.

1. Starosta Pucki rozpoczął od tematu wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców powiatu puckiego wskazując na niewystarczającą sieć i jakość dróg oraz linii kolejowych. Następnie przekazał głos Dyrektorowi Pomorskiego Biura Planowana Regionalnego Panu Jakubowi Pietruszewskiemu, który przedstawił prezentację dotyczącą połączenia drogowego Via Maris. Dyrektor poinformował przybyłych o tym, że powstało Studium Sieciowe i Studium Korytarzowe drogi od Gdyni Węzeł Północ do Portu we Władysławowie wraz z obwodnicą Władysławowa. W prezentacji wskazano, że ze względu na niewystarczającą przepustowość Drogi Wojewódzkiej nr 216, szczególnie w sezonie letnim, konieczna jest budowa nowej drogi. Tzw. wariant zerowy czyli odstąpienie od budowy nowej drogi, a w zamian zwiększenie przepustowości i zwiększenie parametrów DW 216 nie wchodzi w grę ze względu na liczne włączenia do DW 216 i strukturę własnościową gruntów wzdłuż pasa drogowego, co zwiększyłoby koszt inwestycji o odszkodowania związane z wywłaszczeniami. Z analizy potrzeb wynika, że nowe połączenie powinno mieć status drogi krajowej  o projektowanej prędkości 110 km/h na odcinkach A (Gdynia - Reda) i B (Reda - Władysławowo) i 100 km/h na odcinku C (obwodnica Władysławowa). Dyrektor wskazał na atrakcyjność osiedleńczą Pomorza i wskazał, że droga ta jest niezbędna, ze względu na rosnące potrzeby i ilość mieszkańców. Koszt budowy Via Maris w zależności od wariantu miałby wynieść od 1,5 mld do 2 mld zł. Koszt ten powinien wziąć na siebie budżet państwa.

Dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Krzysztof Czopek wskazał, że Polska zajmuje czołowe miejsce jeśli chodzi o ilość pojazdów przypadających na 1000 mieszkańców.

Burmistrz Rumi Michał Pasieczny zapewnił o swoim zaangażowaniu w budowę Via Maris i całkowitym poparciu dla tej inwestycji.

2. Wójt Gminy Puck Marcin Nikrant zabrał głos w sprawie rozwoju dróg w powiecie puckim w kontekście planowanych kopalni soli potasowo-magnezowej. Do planowanej eksploatacji złóż soli odniósł się również Burmistrz Władysławowa Roman Kużel, wskazując na potrzebę rozwoju portu we Władysławowie, który mógłby umożliwić sprawny wywóz urobku z terenu gminy Puck. Kopalnie te są uzasadnieniem potrzeb rozwoju portu, inwestycji drogowej i kolejowej. Pani poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk wyraziła obawy o stan środowiska naturalnego w związku ze zrzutami tzw. solanki. Burmistrz Władysławowa zapewnił Panią poseł, że sól miałaby być wydobywana w postaci stałej, czyli tzw. metodą suchą. Nie będą to kopalnie odkrywkowe. Głos zabrał również Dyrektor PBPR, który poinformował, że naukowcy, w tym autorytety w dziedzinie nauk o morzu, stoją na stanowisku, że tzw. solanka nie ma negatywnego wpływu na środowisko Morza Bałtyckiego. Według Pani poseł Arciszewskiej-Mielewczyk innego zdania są naukowcy Morskiego Instytutu Rybackiego.

3. Zastępca Dyrektora PBPR Anna Błażewicz-Stasiak przedstawiła stan strategicznej inwestycji energetycznej – budowy elektrowni jądrowej w lokalizacji Kopalino-Lubiatowo. Pomimo nazwy lokalizacji najbliższą miejscowością jest Słajszewo. Pani Dyrektor przedstawiła również stan zaawansowania prac inwestycji towarzyszących takich jak konstrukcja morska do rozładunku - MOLF (Marine Off-Loading Facility), linia kolejowa, droga krajowa od węzła Łęczyce do EJ, wyprowadzenie mocy 400 kV, wycinka lasu. Pani Dyrektor wskazała, że największe obawy i wątpliwości ekspertów budzi raport oddziaływania na środowisko, ponieważ naukowcy nie są zgodni co do wpływu zwiększonej temperatury zrzucanych wód chłodniczych na bioróżnorodność, w tym na zakwity sinic oraz co do wpływu budowy MOLF na erozję brzegu morskiego. Wskazała również, że już doszło do wycinki ok. 30 ha lasu, a drewno jest wywożone istniejącymi drogami, które ulegają szybszemu zużyciu  Zintensyfikowanie tych procesów może doprowadzić do zahamowania turystyki w regionie. Pani Dyrektor przypomniała również o Memorandum, które jest wystąpieniem samorządów z powiatów: puckiego, wejherowskiego i lęborskiego do strony rządowej. Wspomniała również o programie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego, który odbiega jednak od oczekiwań zawartych w Memorandum – beneficjentami programu są tylko Powiat Pucki i Gmina Krokowa, zabrakło pozostałych gmin, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, a w zamian ujęto samorządy z powiatu słupskiego. Na koniec swojej wypowiedzi Pani Dyrektor wskazała na brak decyzji rządu w sprawie redystrybucji wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w kontekście wpłat wyrównawczych do budżetu państwa przez jednostki samorządu terytorialnego, których dochody z podatków przekraczają określone w ustawie wskaźniki, tzw. janosikowego.

4. Starosta Pucki poruszył problem obciążenia infrastruktury w związku z budową elektrowni jądrowej. Razem z Burmistrzem Władysławowa i Burmistrzem Miasta Pucka Hanną Pruchniewską zaznaczyli, że martwi ich zagadnienie zrzutu wód chłodniczych oraz erozji plaż  w związku z wybranym tzw. otwartym wariantem technologicznym, w którym woda do celów chłodniczych jest ciągle pobierana i zrzucana do Morza Bałtyckiego. W połączeniu z ograniczonym wsparciem lub brakiem wsparcia programowego (w przypadku większości gmin), samorządowcy z powiatu puckiego stają się przeciwnikami budowy elektrowni jądrowej.

5. Głos zabrał senator Slawomir Rybicki i posłowie: Marcin Horała, Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Kazimierz Plocke i Rafał Siemaszko. Wszyscy jednogłośnie wyrazili swoje poparcie dla wspomnianych inwestycji i swój udział w przekazaniu rządzącym postulatów samorządowców Ziemi Puckiej.

6. Określono oczekiwania wobec strony rządowej:

 1. rozstrzygnięcia w gronie naukowców i ekspertów czy zwiększona temperatura wód chłodniczych może spowodować częstsze zakwity sinic w pobliżu plaż,
 2. rozstrzygnięcia w gronie naukowców i ekspertów czy konstrukcja morska do rozładunku - MOLF (Marine Off-Loading Facility) wpłynie negatywnie na erozję plaż na wchód od planowanej inwestycji EJ,
 3. rewizji „Programu wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim”, w tym w szczególności objęcie programem gmin powiatu puckiego oraz zwiększenie puli środków,
 4. rewizji zasad redystrybucji środków z podatku od nieruchomości po wybudowaniu elektrowni jądrowej, tzw. janosikowego,
 5. przekazania stanowiska rządu czy na terenie powiatu puckiego będzie prowadzone wydobycie soli potasowo-magnezowej.

Uczestnicy spotkania:

 1. Jarosław Białk – Starosta Pucki
 2. Tomasz Herrmann – Wicestarosta Pucki
 3. Roman Kużel – Burmistrz Władysławowa
 4. Kamil Pach – Zastępca Burmistrza Władysławowa
 5. Eunika Niemc – Wójt Gminy Kosakowo
 6. Hanna Pruchniewska - Burmistrz Miasta Puck
 7. Piotr Ciskowski – Zastępca Burmistrza Miasta Puck
 8. Marcin Nikrant – Wójt Gminy Puck
 9. Bartosz Selin – Burmistrz Jastarni
 10. Jacek Świdziński – Zastępca Burmistrza Jastarni
 11. Mirosław Wądołowski – Burmistrz Helu
 12. Adam Śliwicki – Wójt Gminy Krokowa
 13. Sławomir Rybicki - Senator RP
 14. Marcin Horała - Poseł na Sejm RP
 15. Dorota Arciszewska Mielewczyk - Poseł na Sejm RP
 16. Wioleta Tomczak - Poseł na Sejm RP
 17. Kazimierz Plocke - Poseł na Sejm RP
 18. Rafał Siemaszko – Poseł na Sejm RP
 19. Michał Glaser – Prezes Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot
 20. Marcin Kaczmarek – Starosta Wejherowski
 21. Arkadiusz Kraszkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowa
 22. Michał Pasieczny – Burmistrz Miasta Rumi
 23. Jakub Pietruszewski – Dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego
 24. Anna Błażewicz-Stasiak – Zastępca Dyrektora Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego
 25. Krzysztof Czopek – Dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
 26. Sylwia Cisoń – Dyrektor Biura Posła Barbary Nowackiej
 27. Adam Labuhn – Dyrektor Biura Posła Rafała Siemaszko
 28. Grzegorz Kuleta - Dyrektor Biura Senatora Sławomira Rybickiego
 29. Anna Konarska – podinspektor ds.. kontaktów Wójta i promocji – Urząd Gminy Kosakowo
 30. Marcin Alicki – starszy inspektor/pełnomocnik Starosty Puckiego ds. Polskiej Energetyki Jądrowej

 


Notatkę sporządził: Marcin Alicki

Galeria zdjęć

Spotkanie Samorządów Ziemi Puckiej z Parlamentarzystami 27 Spotkanie Samorządów Ziemi Puckiej z Parlamentarzystami 26 Spotkanie Samorządów Ziemi Puckiej z Parlamentarzystami 25 Spotkanie Samorządów Ziemi Puckiej z Parlamentarzystami 24 Spotkanie Samorządów Ziemi Puckiej z Parlamentarzystami 23 Spotkanie Samorządów Ziemi Puckiej z Parlamentarzystami 22 Spotkanie Samorządów Ziemi Puckiej z Parlamentarzystami 21 Spotkanie Samorządów Ziemi Puckiej z Parlamentarzystami 20 Spotkanie Samorządów Ziemi Puckiej z Parlamentarzystami 19 Spotkanie Samorządów Ziemi Puckiej z Parlamentarzystami 18 Spotkanie Samorządów Ziemi Puckiej z Parlamentarzystami 17 Spotkanie Samorządów Ziemi Puckiej z Parlamentarzystami 16 Spotkanie Samorządów Ziemi Puckiej z Parlamentarzystami 15 Spotkanie Samorządów Ziemi Puckiej z Parlamentarzystami 14 Spotkanie Samorządów Ziemi Puckiej z Parlamentarzystami 13 Spotkanie Samorządów Ziemi Puckiej z Parlamentarzystami 12 Spotkanie Samorządów Ziemi Puckiej z Parlamentarzystami 11 Spotkanie Samorządów Ziemi Puckiej z Parlamentarzystami 10 Spotkanie Samorządów Ziemi Puckiej z Parlamentarzystami 9 Spotkanie Samorządów Ziemi Puckiej z Parlamentarzystami 8 Spotkanie Samorządów Ziemi Puckiej z Parlamentarzystami 7 Spotkanie Samorządów Ziemi Puckiej z Parlamentarzystami 6 Spotkanie Samorządów Ziemi Puckiej z Parlamentarzystami 5 Spotkanie Samorządów Ziemi Puckiej z Parlamentarzystami 4 Spotkanie Samorządów Ziemi Puckiej z Parlamentarzystami 3 Spotkanie Samorządów Ziemi Puckiej z Parlamentarzystami 2 Spotkanie Samorządów Ziemi Puckiej z Parlamentarzystami 1
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.