Starostwo Powiatowe w Pucku
Powróć do: Mieszkaniec

Wydziały Starostwa

Puck, ul. orzeszkowej 5

 • WYDZIAŁ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ
 • WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
  • WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  • WYDZIAŁ FINANSOWY
  • WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KONTROLI
  • POWIATOWY PRAW RZECZNIK KONSUMENTÓW

Puck. ul. Kolejowa 7b
 • WYDZIAŁ EDUKACJI
 • WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU
 • WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
 • WYDZIAŁ ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
 • WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH
 • POWIATOWY KONSERWATOR ZABYTKÓW