Starostwo Powiatowe w Pucku
Powróć do: Mieszkaniec

Edukacja

powiat pucki edukacja baner

O edukacji słów kilka

O edukacji słów kilka.

Edukacja w Powiecie Puckim od zawsze prezentowała wysoki poziom. Powiat Pucki jako organ prowadzący sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem następujących szkół i placówek oświatowych:

 

Oferta powyższych jednostek odpowiada na potrzeby nie tylko do dzieci, młodzieży  i  ich rodziców, a także do dorosłych mieszkańców zainteresowanych podnoszeniem swoich kompetencji          i zdobywaniem nowych umiejętności.

Różnorodne specjalności w obszarze   kształcenia ogólnego dla młodzieży marzącej o studiach na wyższych uczelniach oferuje I LO w Pucku.

Dla młodzieży pragnącej zdobyć zawód ofertę kształcenia dostosowaną do potrzeb lokalnego rynku pracy proponują Technika i Branżowe Szkoły I stopnia w PCKZiU w Pucku i PZS w Kłaninie,    a dla dorosłych Szkoła Policealna i LO dla Dorosłych w PCKZiU w Pucku.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pucku zapewnia naukę, opiekę, wychowanie, specjalistyczną terapię i rehabilitację uczniom z niepełnosprawnościami intelektualnymi w Szkole Podstawowej i Szkole Przysposabiającej do Pracy w Pucku do 24 roku życia.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pucku udziela pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom realizując swoje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych.

Natomiast POSM i POB w Pucku stwarzają dzieciom i młodzieży możliwość i szansę odkrywania oraz rozwijania swoich zainteresowań, pasji, talentów sportowych i artystycznych.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami ofert naszych szkól i placówek oświatowych na ich stronach internetowych, a także śledzenia aktywności związanych z edukacją i sprawami oświatowymi w Powiecie Puckim.