Starostwo Powiatowe w Pucku
Powróć do: Wydziały Starostwa

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

  • Naczelnik: Henryk Hebel
84-100 Puck, ul. Kolejowa 7B
 

 Godziny pracy:

pon. 7:30 - 15:30
wt. 7:30 - 15:30
śr. 7:30 - 15:30
czw. 7:30 - 17:00
pt. 7:30 - 14:00
 


tel. 58 673 38 37

e-mail: zarzkryz@starostwo.puck.pl

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych realizuje zadania w zakresie zarządzania kryzysowego związane z monitorowaniem różnorodnych zagrożeń na terenie powiatu, spraw obronnych i spraw obrony cywilnej.

Całodobowe Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Zarządzeniem nr 111/2020 Starosty Puckiego z 16 grudnia 2020 r.  utworzono całodobowe Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Dyżury w PCZK są pełnione od poniedziałku do piątku całodobowo, natomiast w dni ustawowo wolne od pracy zadania Centrum przejmuje stanowisko kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku - nr telefonu 47 741 87 52.  PCZK sprawuje nadzór nad systemem wykrywania i alarmowania oraz systemem wczesnego ostrzegania ludności, współpracuje z podmiotami realizującymi monitoring zagrożeń i środowiska, współdziała z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne.

dyżurny tel.: 607 970 788, 58 742 17 83