Starostwo Powiatowe w Pucku
Powróć do: Wydziały Starostwa

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

  • Naczelnik: Monika Madaj-Walasz
84-100 Puck, ul.Orzeszkowej 5.
e-mail: org@starostwo.puck.pl
 

tel. 58 673 42 03, 58 673 41 94

Do zadań Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych należy w szczególności analiza potrzeb inwestycyjnych Starostwa Powiatowego w Pucku i powiatowych jednostek organizacyjnych, koordynowanie i nadzorowanie inwestycji powiatowych, przygotowanie dokumentacji do realizacji inwestycji, przygotowanie materiałów związanych z rozliczaniem inwestycji; odbiór robót budowlanych i remontowych, przekazanie ich do użytkowania, przygotowywanie i koordynowanie całości postępowań dot. udzielania zamówień publicznych realizowanych w Starostwie Powiatowym w Pucku wg zasad, trybów i procedur określonych ustawą Prawo zamówień publicznych, pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania na projekty, programy i inwestycje realizowane przez Powiat Pucki i jednostki organizacyjne Powiatu Puckiego, współpraca z instytucjami dysponującymi funduszami pomocowymi Unii Europejskiej.

 Godziny pracy:

pon. 7:30 - 15:30
wt. 7:30 - 15:30
śr. 7:30 - 15:30
czw. 7:30 - 17:00
pt. 7:30 - 14:00
Zamówienia Publiczne i ogłoszenia Starostwa Powiatowego w Pucku