Starostwo Powiatowe w Pucku
Powróć do: Wydziały Starostwa

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

  • Powiatowy Rzecznik Konsumentów: Mariola Włudzik
84-100 Puck, ul. Orzeszkowej 5.
e-mail: rpk@starostwo.puck.pl
 

tel. 58 673 27 98

Powiatowy Rzecznik Konsumentów zapewnia konsumentom bezpłatne poradnictwo i informację prawną w zakresie ochrony ich interesów. Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy wytaczanie powództw na rzecz konsumentów i wstępowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów, składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów.

 Godziny pracy:

Śr..  10:30 - 15:30


Więcej informacji, wnioski i druki do pobrania.