Starostwo Powiatowe w Pucku

Usługi zdrowotne

MWM_baner

Usługi zdrowotne w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka odgrywają istotną rolę w diagnozie, terapii i opiece nad dziećmi z opóźnionym rozwojem lub specjalnymi potrzebami. 

Diagnoza i ocena rozwoju

Pierwsze podejrzenia, że dziecko może wymagać objęcia WWR zazwyczaj podczas rutynowej kontroli u lekarza podstawowej opieki medycznej. Zdarza się również, że podejrzenie diagnozuje lekarz ginekolog w życiu płodowym dziecka.

Lekarze pediatrzy, neurolodzy lub specjaliści w zakresie rozwoju dziecka przeprowadzają ocenę rozwoju i diagnozę, aby zidentyfikować ewentualne opóźnienia lub trudności rozwojowe. Mogą to być badania neurologiczne, ocena motoryki, mowy, słuchu, wzroku oraz ocena ogólnego stanu zdrowia dziecka.

magnifying_glass  Znajdź najbliższą placówkę:
Opieka medyczna 

Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju często wymagają regularnej opieki medycznej. Lekarze, pielęgniarki lub inni pracownicy służby zdrowia monitorują stan zdrowia dziecka, zapewniają opiekę medyczną, prowadzą leczenie farmakologiczne, jeśli jest to konieczne, oraz współpracują z innymi specjalistami w celu zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej.

magnifying_glass  Znajdź najbliższą placówkę:

 

MWM_dół_strony