Starostwo Powiatowe w Pucku
Powróć do: Usługi edukacyjne

SOSW w Pucku

MWM_baner 

 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pucku

ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck
NAWIGUJ
www.soswpuck.edu.pl

Co to jest SOSW w Pucku?

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pucku jest placówką dla dzieci  i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym  lub głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem. Dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim prowadzone są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Ośrodek zapewnia diagnozę, naukę, opiekę, wychowanie i specjalistyczną terapię na wszystkich etapach edukacyjnych.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w SOSW w Pucku

Zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mają na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. W zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny zajęcia organizuje się w wymiarze do 8 godzin w miesiącu. Podstawą do przyjęcia dziecka na zajęcia WWRD jest złożenie przez rodzica lub opiekuna prawnego wniosku do dyrektora placówki oraz opinia wydana przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną  dotycząca realizacji powyższych zajęć. 

sosw_wwrd 
fot. SOSW Puck

Wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy

Od 2017 roku SOSW w Pucku pełni również rolę wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie powiatu puckiego. Celem działania ośrodka jest udzielanie kompleksowego wsparcia rodzinom dziecka niepełnosprawnego od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.


fot.  SOSW Puck

Bądź na bieżąco z działaniem SOSW

 

MWM_dół_strony