Starostwo Powiatowe w Pucku
Powróć do: Usługi społeczne

Ośrodki Pomocy Społecznej

MWM_baner 

Pomoc społeczna

Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc społeczną może zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania (ośrodki znajdują się w każdej gminie). Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymagają uprzednio przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie decyzji administracyjnej. Od każdej decyzji służy prawo odwołania.

Dostępne świadczenia  zakresie WWR dziecka:
  • zasiłek pielęgnacyjny,
  • świadczenia rodzinne,
  • świadczenie wychowawcze,
  • świadczenie rodzicielskie,
  • świadczenie pielęgnacyjne
  • pomoc terapeutyczno-rehabilitacyjna z programu "Za życiem";
  • jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł  bez względu na osiągane dochody dla osób, które posiadają zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu dziecka lub zaświadczenie o chorobie powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Zaświadczenie możesz otrzymać od :
○ lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii,
○ lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Ośrodki Pomocy Społecznej w Powiecie Puckim - wsparcie w poszczególnych gminach 
 
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku
ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck
•  WWW  NAWIGUJ

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku
ul. 10-go lutego 38, 84-100 Puck
•  WWW •  NAWIGUJ

 
Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie
UL. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo
•  WWW •  NAWIGUJ

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni
Ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia
 WWW •  NAWIGUJ

5_1 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu
Ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel
•  WWW •  NAWIGUJ

6_1 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krokowej
Ul. Wejherowska 3, 84-110 Krokowa
•  WWW •  NAWIGUJ

7_2 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie
Ul. Fiołkowa 2b, 81-198 Kosakowo
•  WWW •  NAWIGUJ

 

MWM_dół_strony