Starostwo Powiatowe w Pucku
Powróć do: Usługi społeczne

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pucku

MWM_baner 

 ppp1
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pucku

ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck
NAWIGUJ
www.poradniapuck.pl

Jakie usługi związane ze wczesnym wspomaganiem rozwoju prowadzi PPP w Pucku?

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej możesz otrzymać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Placówka w ramach wsparcia prowadzi też terapię logopedyczną oraz pedagogiczną. Terapią logopedyczną objęte są w pierwszej kolejności te dzieci, które nie uczęszczają jeszcze do żadnych placówek oświatowych.

Jak uzyskać opinię?

Aby móc ubiegać się o wydanie opinii musisz wykonać 4 proste kroki:

  1. Złożyć wniosek w sprawie udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w  Pucku;
  2. Uzyskać zaświadczenie lekarskie;
  3. Złożyć wniosek do zespołu orzekającego;
  4. Czekać na wydanie opinii.
Co zapewnia opinia?

Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zapewnia pomoc specjalistyczną skierowaną do dziecka i jego rodziny. 

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju mogą być organizowane w publicznych i niepublicznych: przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym specjalnych, innych formach wychowania przedszkolnego, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, w których powołano zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.  W skład zespołu orzekającego wchodzą: pedagog, psycholog, logopeda oraz, w zależności od potrzeb, inni specjaliści.

Czas udzielania pomocy: Wczesnym wspomaganiem rozwoju obejmowane są dzieci niepełnosprawne oraz ich rodziny od chwili stwierdzenia u dziecka niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole.

 

 

MWM_dół_strony