Starostwo Powiatowe w Pucku
Powróć do: strona główna

„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

edukacja zdalna dofinansowanie polska cyfrowa

ZDALNA SZKOŁA – INFORMACJE O PROJEKCIE

Nazwa projektu:

„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Cel główny projektu:

Zapewnienie uczniom i nauczycielom warunków technicznych do realizacji kształcenia zdalnego w szkołach powiatu puckiego

Opis projektu:

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Zakup 29 laptopów i 2 tabletów umożliwi realizację podstawy programowej w warunkach domowych.

Finansowanie projektu:

Projekt sfinansowany na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 1188/2020 zawartej 08.05.2020 r. pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Powiatem Puckim, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

 Całkowita wartość projektu: 79.959,84zł brutto.

Dofinansowanie: 79.959,84 zł brutto.

Wskaźniki realizacji projektu:

 

Wskaźniki produktu:

  • liczba zakupionych laptopów – 29 szt. (wraz z oprogramowaniem oraz gwarancją)
  • liczba zakupionych tabletów – 2 szt.

Wskaźniki rezultatu: liczba wspartych szkół – 4

  1. Iliceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Pucku
  2. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego mi Ustawicznego w Pucku
  3. Powiatowy Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Kłaninie
  4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pucku
plakat