Starostwo Powiatowe w Pucku
Powróć do: strona główna

„Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach”

efs pomorskie logotypy

Cel projektu: zwiększona trwałość mikroprzedsiębiorstw

Całkowity koszt realizacji projektu: 10 450 149,60

Dofinansowanie: 9 927 584,64

Projekt adresowany był do osób powyżej 30 roku życia, pozostających bez pracy, mieszkańców powiatu wejherowskiego, puckiego lub kartuskiego i należących do co najmniej jednej z grup – czyli:

  • osób w wieku 50 lat i więcej,
  • kobiet,
  • osób z niepełnosprawnościami,
  • osób długotrwale bezrobotnych,

osób o niskich kwalifikacjach (tj. maksymalnie średnie wykształcenie).

Z wyłączeniem osób, które posiadały działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Oferta projektu :

  • dotacja inwestycyjna w kwocie 19 350 zł;
  • finansowe wsparcie pomostowe 1 850 zł (przez 6 miesięcy);
  • szkolenia;
  • doradztwo w zakresie tworzenia biznes planu;
  • pomostowe wsparcie doradczo - szkoleniowe.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020