Starostwo Powiatowe w Pucku
Powróć do: strona główna

„Remont drogi powiatowej nr 1513G Rzucewo-Osłonino na odcinku o długości ok. 1,94 km”

flaga i godło polski

„Remont drogi powiatowej nr 1513G Rzucewo-Osłonino na odcinku o długości ok. 1,94 km”
 

 

Całkowity koszt inwestycji: 738 266,87 zł

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 365 133,00 zł

 

Cel projektu:

Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu podróżowania wszystkich użytkowników ruchu drogowego poprzez remont nawierzchni drogi powiatowej.

 

Plan projektu:

Zakres robót obejmuje wykonanie nowych warstw bitumicznych: wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej. Ponadto wykonane zostanie nowe oznakowanie pionowe i poziome. Dodatkowo w ramach realizacji zadania planowane są również nasadzenia drzew.

                                                                      

Harmonogram prac:

Roboty przygotowawcze

10.2020

Nawierzchnia

10 - 11.2020

Oznakowanie

11.2020

Zieleń

11.2020