Starostwo Powiatowe w Pucku
Powróć do: strona główna

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1503F Sławoszynko-Karwieńskie Błoto Drugie-Goszczyno”

logotypy środki unijne plgr

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie

 

Powiat Pucki zakończył inwestycję drogową realizowaną dzięki wsparciu ze środków EFRROW. Celem projektu była poprawa warunków technicznych drogi poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 1503G o długości 5,2 km. Wniosek o przyznanie pomocy złożony został w ramach działania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii – budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Zgodnie z zawartą umową z Zarządem Województwa Pomorskiego 28 września 2016 r. Powiat Pucki otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 2.511.476 zł.