Starostwo Powiatowe w Pucku
Powróć do: strona główna

„Remont drogi powiatowej nr 1508G na odcinku Parszkowo-Starzyno o długości ok. 2,8 km”

flaga i godło polski

 

„Remont drogi powiatowej nr 1508G na odcinku Parszkowo-Starzyno o długości ok. 2,8 km”

 

Całkowity koszt inwestycji:  2 503 908,03 zł

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 1 161 371,00 zł

 

Cel projektu:

Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu podróżowania wszystkich użytkowników ruchu drogowego poprzez remont nawierzchni drogowej.

 

Plan projektu:

Zakres projektu obejmuje wykonanie nowej nawierzchni drogi powiatowej nr 1508G na odcinku Parszkowo – Radoszewo. Ponadto w ramach prac wykonana ma zostać regulacja wysokościowa chodnika na odcinku o długości 200 m. Dodatkowo wykonane zostaną zjazdy oraz pobocze. Projekt obejmuje również oczyszczenie i regulację odwodnienia drogi – przepustów i rowów oraz usunięcie krzaków i odrostów.

                                                                   

Harmonogram prac:

Roboty przygotowawcze

08.2020

Odwodnienie korpusu drogowego

09.2020

Podbudowy

09 - 10.2020

Nawierzchnie

09-10.2020

Roboty wykończeniowe

10.2020

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

10-11.2020

Elementy ulic

10-11.2020

Nadzór Inwestorski

08-10.2020

Tablice informacyjne

08.2020