Starostwo Powiatowe w Pucku
Powróć do: strona główna

„Parking nad stawem w Pucku -zapomniane miejsce w nowej odsłonie”

logotypy ue rybactwo i morze Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Powiat Pucki zakończył realizację operacji ze środków pozyskanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka pn. „Parking nad stawem – zapomniane miejsce w nowej odsłonie”. Projekt był sfinansowany w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 – Zwiększenie zatrudnienia i Spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Całkowity koszt inwestycji to ponad 800 tys. zł, a dofinansowanie z PLGR wynosi 300 000 zł.

Inwestycja polegała na uporządkowaniu terenu przy zbiorniku wodnym przy ul. Kolejowej w Pucku. W ramach projektu utworzono parkingu. Zniknęły też dzikie wysypiska oraz uporządkowano teren Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku.

Szczegółowy zakres inwestycji obejmował:

  • rozbiórkę nawierzchni i budynku wraz z wywozem i utylizacją odpadów;
  • utworzenie 83 miejsc parkingowych w tym 4 dla osób niepełnosprawnych
  • budowę dróg wewnętrznych i parkingów z betonowej kostki brukowej;
  • szlaban otwierany za pomocą fal radiowych wraz z linią zasilającą;
  • kanalizację deszczową;
  • oświetlenie zewnętrzne;
  • zieleń.