Starostwo Powiatowe w Pucku
Powróć do: strona główna

„Nowe działania- nowa perspektywa!”- kompleksowy program aktywizacji społeczno- zawodowej zagrożonych wykluczeniem mieszkańców powiatów wejherowskiego i puckiego"

logotypy unijne

Fundacja Phenomen w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku realizacje projekt pn. „Nowe działania- nowa perspektywa!”- kompleksowy program aktywizacji społeczno- zawodowej zagrożonych wykluczeniem mieszkańców powiatów wejherowskiego i puckiego", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Okres realizacji projektu : 02.12.2019 r.- 31.08.2021 r.

Wartość dofinansowania: 905.795,79 PLN

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu wejherowskiego i puckiego.

Działania w ramach projektu obejmują:

 • diagnozę potrzeb i opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji
 • wsparcie pracownika socjalnego
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne i prawne
 • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym

-    opracowanie Indywidualnych Programów Działań

 • indywidualne spotkania  z brokerem edukacyjnym
 • zajęcia grupowe ukierunkowane na rozwój zainteresowań i aspiracji edukacyjnych
 • pośrednictwo pracy
 •  kursy, szkolenia zawodowe
 • możliwość stażu zawodowego ( 4 miesiące)
 •  możliwość zatrudnienia  subsydiowanego ( 6 miesięcy)
 • wsparcie asystenta pomagającego utrzymać zatrudnienie
 • wsparcie towarzyszące w formie pokrycia kosztów opieki nad osobami zależnymi
 • osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z usługi aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym

 

 

ZA UDZIAŁ W SZKOLENIACH ZAWODOWYCH I STAŻACH UCZESTNIK OTRZYMA STYPENDIUM I ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU DO MIEJSCA ODBYWANIA SZKOLENIA/ STAŻU ZAWODOWEGO.