Starostwo Powiatowe w Pucku
Powróć do: strona główna

„Morze zysku – z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu”

logotypy efr program regionalny pomorskie

W zakresie projektu były działania polegające na kompleksowej modernizacji energetycznej budynków szkół ponadgimnazjalnych Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku 3 budynki, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie - 2 budynki, Liceum Ogólnokształcącego w Pucku – 1 budynek, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – 1 budynek , Dom Pomocy Społecznej w Pucku - 1 budynek, Dom Pomocy Społecznej w Lubkowie - 1 budynek.

Wartość całkowita projektu: 16 882 768,52 zł

Wartość wnioskowanego dofinansowania: 9 593 600 zł

Wkład własny: 7 289 168,52 złRegionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020