Starostwo Powiatowe w Pucku
Powróć do: strona główna

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Powiecie Puckim w ramach projektu „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych”

lokalny ośrodek wsparcia edukacji powiat pucki logotypy

 

W Powiatowym Zespole Szkół w Kłaninie na mocy uchwały Rady Powiatu Puckiego utworzono Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Powiecie Puckim w ramach projektu „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych” POWR.02.14.00-00-1001/19

Celem projektu jest aktywizowanie dorosłych i społeczności lokalnej na rzecz rozwoju umiejętności, stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie, przydatnych do poruszania się na rynku pracy, dla rozwoju osobistego i rozwoju wspólnot.

Obecnie prowadzona jest diagnoza potrzeb edukacyjnych mieszkańców Powiatu Puckiego, dlatego serdecznie prosimy o wypełnienie załączonej poniżej ankiety.

Kwota uzyskanego grantu: 175.000, 00 zł

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 


lowe powiat pucki stopka logotypy