Starostwo Powiatowe w Pucku
Powróć do: strona główna

„Utworzenie strefy Edu-Kampus na terenie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku”

logo programu rybactwo i morze, unii europejskiej i północnokaszubskiej lokalnej grupy rybackiejEDUKAMPUS
zagospodarowanie terenu Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku

 

Cel operacji: Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej na potrzeby poprawy atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej obszarów historycznie związanych z
działalnością rybacką poprzez utworzenie strefy edukacyjno-rekreacyjnej w Pucku.
nazwa wnioskodawcy: Powiat Pucki

Całkowita wartość projektu 887 405,64 zł
Dofinansowanie: 300 000,00 zł

 

Program operacyjny Rybactwo i Morze
 

 Dofinansowanie w ramach projektu w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 . Zwiększenie zatrudnienia i Spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” Projekt zakładało utworzenie strefy „Edu-Kampus” na terenie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku (PCKZiU) przy ulicy Kolejowej.

W ramach operacji zakupiono elementy małej architektury, wykonano ścieżki edukacyjne pomiędzy budynkami znajdującymi się w kompleksie PCKZiU, zbudowano ogólnodostępne parkingi i oświetlenie z wykorzystujące fotowoltaikę.

Ponadto niezbędnym okazała się budowa kanalizacji sanitarnej, która została wykonana w ramach środków własnych Powiatu Puckiego.

 

Realizacja:

???????????? Jeszcze przed końcem roku powstanie nowa przestrzeń do wypoczynku i nauki na świeżym powietrzu, zawierająca...

Opublikowany przez Powiat Pucki Środa, 2 grudnia 2020

 

Wykonanie: