Starostwo Powiatowe w Pucku
Powróć do: strona główna

„Dobra Szkoła. Dobry zawód. Dobra przyszłość. Modernizacja infrastruktury i wyposażenia szkół zawodowych powiatu puckiego”

logotypy efr program regionalny pomorskie

 

Wartość projektu ogółem: 9 088 657,96 zł

 Wartość dofinansowania: 7 705 076,56 zł

 Wkład własny: 1 363 298,70 zł

Cel: podniesienie jakości szkolnictwa zawodowegopoprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom

W zakresie projektu były działania polegające przeprowadzeniu prac budowlanych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku oraz w Powiatowym Zespole Szkół w Kłaninie oraz zakupu wyposeżenia w celu unowocześnienia pracowni praktycznej nauki zawodu.

  • wybudowano łącznik pomiędzy budynkami A i C (budynkiem szkoły i internatem) w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku
  • przebudowano 10 sal dydaktycznych w budynku internatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie oraz wyposażono w sprzęt dydaktyczny wartości ponad 500 000,00 zł
  • przebudowano warsztaty szkolne
  • wyposażono pracownie praktycznej nauki zawodu


Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020