Starostwo Powiatowe w Pucku

Wyłożenie operatu opisowo-kartograficznego modernizacj ewidencjii gruntów i budynków w zakresie gruntów z obrębu Jastrzębia Góra i Tupadły

Ocena 0/5

 

Puck, dnia 18.04.2024 r.

 

I N F O R M A C J A
 S T A R O S T Y   P U C K I E G O

o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego do wglądu osób fizycznych, osób prawych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej z obrębu Jastrzębia Góra i Tupadły w gminie Władysławowo.

 

            Na podstawie art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 z poźn. zm.), Starosta Pucki informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pucku zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projekt operatu opisowo - kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków, w zakresie gruntów z obrębu Jastrzębia GóraTupadły, w gminie Władysławowo, powiat pucki, województwo pomorskie.

            Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego odbędzie się w terminie od dnia 13.05.2024 r. do dnia 03.06.2024 r. w budynku Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru przy ul. Kolejowej 7B, pokój nr 48 w godzinach:

 

poniedziałek – środa od 9:00 do 14:00
czwartek od 9:00 do 16:00
piątek od 9:00 do 13:00

 

            Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. 

Osoby chcące wnieść uwagi do projektu operatu-opisowo kartograficznego, powinny okazać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku współwłaścicieli, małżeńskiej wspólności ustawowej – uczestnikami są wszystkie strony. W imieniu zainteresowanych mogą występować umocowani w formie pisemnej pełnomocnicy.

 

Ponadto Starosta Pucki udostępni projekt operatu opisowo-kartograficznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, poprzez serwis Biuletynu Informacji Publicznej   starostwa (https://www.bip.starostwo.puck.pl/), po wyborze z menu podmiotowego zakładki: wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego z obrębu Jastrzębia Góra i Tupadły. 

Składanie uwag do projektu operatu opisowo-kartograficznego, możliwe będzie również w formie elektronicznej (wzór wniosku do pobrania na stronie:  https://www.bip.starostwo.puck.pl/) za pośrednictwem platformy e-puap.

 

Starosta Pucki

Jarosław Białk

 

Pliki do pobrania:

Informacja o wyłożeniu projektu operatu.pdf
Format: pdf, 265.13 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności