Starostwo Powiatowe w Pucku

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego do 2030 roku - spotkanie Samorządowców w Starostwie Powiatowym w Pucku

Ocena 0/5

17 lipca 2023 r. Samorządowcy ich przedstawiciele merytoryczni - pracownicy Jednostek Samorządu Terytorialnego z Ziemi Puckiej spotkali się w Starostwie Powiatowym w Pucku z przedstawicielami Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot.

 Celem było omówienie powstającej Strategii Rozwoju Ponadlokalnego do 2030 roku dla OMGGS, konsultacje i wymiana opinii na temat dokumentu. Omawiali też przyszłe inwestycji, które miałyby wpływ na zrównoważony rozwój Powiatu Puckiego i gmin znajdujących się w jego granicach, a także na jakość życia mieszkańców. Finansowanie tych inwestycji będzie realizowane z funduszy europejskich.

Strategia skupia się na czterech głównych, wzajemnie uzupełniających się celach:

  • klimacie i przestrzeni,
  • sprawności transportu,
  • wykorzystaniu potencjału gospodarczego i społecznego
  • efektywnej koordynacji współpracy metropolitalnej.

Cele te zostały przyporządkowane jedenastu celom operacyjnym. Ich klarowna struktura umożliwia skoncentrowanie sił i zasobów podmiotów metropolitalnych -  61 pomorskich jednostek samorządowych oraz innych partnerów, włącznie z partnerami społecznymi.

Z dokumentem można zapoznać się  TUTAJ .

Każdy mieszkaniec może wyrazić swoją opinię na temat projektu Strategii i podzielić się nią do 6 sierpnia 2023 r., kierując uwagi na adres:

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot
ul. Długi Targ 39/40
80–830 Gdańsk

lub pocztą elektroniczną: biuro@metropoliagdansk.pl
z dopiskiem „Konsultacje społeczne projektu Strategii OMGGS”.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności