Starostwo Powiatowe w Pucku

komunikat Starosty Puckiego w sprawie podejmowanych działań w związku ze stwierdzonym ogniskiem ptasiej grypy w powiecie puckim.

Ocena 0/5
Nawiązując do doniesień medialnych i konferencji prasowej posła na Sejm RP Pana Kacpra Płażyńskiego o braku koordynacji i opieszałości podejmowanych działań poniżej przedstawiam chronologię podejmowanych działań:
W dniu 12 lutego 2021 roku Powiatowy Lekarz Weterynarii powiadomił Starostę Puckiego o ognisku wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N8 stwierdzonej u padłych łabędzi w miejscowości Swarzewo. W konsekwencji powyższego wydane zostało Rozporządzenie nr 1/2021 PIW w Pucku w sprawie określenia obszaru zagrożenia wystąpieniem „Wysoce zjadliwej grypy ptaków” obejmujące swoim zasięgiem promień 10 km od miejsca ujawnienia łabędzi. Następnie w dniu 22 lutego 2021r. wydane zostało Rozporządzenie nr 2/2021 rozszerzające obszar zagrożony o kolejne dwie gminy. W chwili obecnej obejmuje ono sześć gmin powiatu puckiego.
W wyniku niezwłocznej reakcji na sytuację kryzysową Starosta Pucki zwołał dwa posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, pierwsze w dniu 16.02.2021, drugie 23.02.2021r. Ponadto zorganizowano dwa szkolenia z procedury zabezpieczania martwego ptactwa prowadzone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, dla przedstawicieli wszystkich gmin powiatu puckiego. Już 18.02.2021r. na drogach wjazdowych do miejscowości obszaru zagrożonego umieszczono tablice informacyjne z napisem „Uwaga! Wysoce zjadliwa grypa ptaków obszar zagrożony”. Przygotowano komunikat dla mieszkańców powiatu i przekazano go mediom oraz umieszczono na portalach społecznościowych.
Podejmowane działania mają charakter planowy i wynikają z harmonogramu działań przewidzianych w „Planie Gotowości Zwalczania Influenzy Ptaków o Wysokiej Zjadliwości Na Poziomie Powiatu Puckiego”.
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego przejęło koordynację zgłoszeń od mieszkańców i turystów oraz nadawanie dalszego biegu i reakcji powołanych służb i podmiotów do zbierania martwego ptactwa.
Działania służb i samorządów lokalnych gmin powiatu puckiego przebiegają sprawnie. Powołane zespoły wyjazdowe zbierają padłe ptactwo w dni powszednie do godzin wieczornych, a także w weekendy.
Do dnia dzisiejszego dyżurni Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) przyjęli 61 zgłoszeń, w wyniku czego podjęto i zabezpieczono:
  • z terenu gminy Władysławowo - 136 sztuk dzikich ptaków (głównie łabędzie)
  • z terenu miasta Puck i gminy Puck - łącznie 79 sztuk dzikich ptaków (głównie łabędzie)
Do chwili obecnej zorganizowano trzy transporty do składowiska utylizacji odpadów kat. I w powiecie inowrocławskim.
Wskazuje się, iż z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Pucku został nawiązany kontakt z asystentem Pana Posła już w dniu 19.02.2021r. po przesłaniu pisma do Wojewody Pomorskiego w sprawie ptasiej grypy w powiecie puckim. Niestety Pan Poseł
Kacper Płażyński nie był zainteresowany uzyskaniem bieżących informacji na temat podejmowanych działań przez Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego i pomimo kilku prób nawiązania z nim kontaktu do rozmowy nie doszło.
Jednocześnie składam podziękowania pracownikom samorządów gmin, Strażom Miejskim, Gminnym, Ochotniczym Strażom Pożarnym powiatu puckiego za osobiste zaangażowanie i podejmowanie działań również w czasie ponadnormatywnym.
Starosta Pucki
Jarosław Białk
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności