Starostwo Powiatowe w Pucku

Prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w Pucku od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku. - ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego

Ocena 0/5

ZARZĄD POWIATU PUCKIEGO

 

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz.  U.  z  2020 r. poz. 1057z późn.zm.) oraz art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. 2020 poz. 1876 z późn.zm.), uchwala się, co następuje:

             

OGŁASZA

OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej

- Prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w Pucku
od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku.

 

OGŁOSZENIE

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności