Starostwo Powiatowe w Pucku

Program Współpracy z NGO na 2024 rok - konsultacje społeczne

Ocena 0/5

Zarząd Powiatu Puckiego ogłosił konsultacje dotyczące projektu  "Rocznego programu współpracy powiatu puckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024."

Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających na terenie Powiatu Puckiego i prowadzących działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.

Termin konsultacji: 10 października 2023 r. - 30 października 2023 r.

Projekt "Rocznego programu współpracy" dostępny  jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Pucku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pucku.

Uwagi można składać do 30 października 2023 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres k.miller@starostwo.puck.pl , pisemnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pucku lub pocztą na adres:  Starostwo Powiatowe w Pucku, ul. E. Orzeszkowej 5, 84-100 Puck.

Konsultacje obejmują cały obszar Powiatu Puckiego.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Aktywności Społecznej, mają one charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Powiatu Puckiego.


źródło: BIP

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności