Starostwo Powiatowe w Pucku

Lokalna Strategia Rozwoju do roku 2027 - ankieta dla mieszkańców Powiatu Puckiego

Ocena 0/5

Drodzy mieszkańcy!

Zachęcamy do wypełnienia ankiety, będącej narzędziem włączenia mieszkańców w proces budowy Lokalnej Strategii Rozwoju. Jej wyniki będą opisane w LSR oraz wzięte pod uwagę podczas dyskusji nad treścią każdego rozdziału dokumentu Strategii.

Celem niniejszej ankiety jest uzyskanie informacji od mieszkańców na temat min. atutów i słabości obszaru, świadomości mieszkańców w zakresie potencjału społeczno-gospodarczego obszaru oraz identyfikacja potencjalnych kierunków wsparcia w ramach nowej strategii. Ankieta skierowana jest do mieszkańców obszaru Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej (Powiat Pucki).
Czas jej wypełnienia nie powinien przekroczyć 10 minut.
Ankietę można wypełnić do 15 września 2022 roku.

Link do ankiety:

 
 
Pod poniższym linkiem znajdue się takze ktrótka ANKIETA DLA ROLNIKÓW zamieszkujących obszar PLGR - prośba o rozpowszechnienie
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności