Starostwo Powiatowe w Pucku

Granty i dotacje - bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych

Ocena 0/5

Starosta Pucki Jarosław Białk, Burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska oraz Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk zapraszają organizacje pozarządowe z powiatu puckiego na  bezpłatne szkolenie z zakresu informacji dotyczących przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych

Szkolenie odbędzie się 18 stycznia 2024 r. o godzinie 17:00 w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku, ul. Kolejowa 7 (budynek szkoły dla dorosłych).

Zapisy drogą mailową na adres: k.miller@starostwo.puck.pl lub telefonicznie pod nr (58) 673 42 05.

Szkolenie poprowadzi  Artur Gluziński - doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Powołany przez MRR na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie „Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych”. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2019 prowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

W programie:

1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert:

 • terminy ogłoszenia,
 • elementy obowiązkowe ogłoszenia- m.in. cel konkursu i zasady dokonywania przesunięć,
 • na co zwrócić uwagę w ogłoszeniu.

2. Jak realizować i rozliczyć zlecone zadanie:

 • zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycjami kosztorysu (zapisy z ogłoszenia)
 • prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem – księgowość, opis faktur i zasady odpowiedzialności za nie prowadzenie księgowości,
 • rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego,
 • rezultaty dokumentowanie osiągnięcia,
 • aneksowanie i zmiany w realizacji zadania,
 • realizacja zadania w dobie pandemii.

3. Sprawozdanie z realizacji zadania:

 • elementy sprawozdania,
 • sprawozdanie częściowe i końcowe,
 • rozliczenie części merytorycznej i finansowej,
 • rozliczenie i dokumentowanie  rezultatów
 • załączniki do sprawozdania,

4. Pytania i odpowiedzi, omówienie przypadków.

plakat szkolenia granty i dotacje dla organizacji pozarządowych z powiatu puckiego

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności