Starostwo Powiatowe w Pucku

Minister Horała spotkał się z samorządowcami z Ziemi Puckiej

Ocena 0/5

Atom_baner(1) 

27 lutego 2023 r. z samorządami Ziemi Puckiej spotkał się Minister Marcin Horała Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Tematem spotkania ze Starostą Jarosławem Białkiem, Burmistrzami i Wójtami były strategiczne dla Mieszkańców powiatu puckiego i wymagające rozwiązania wyzwania:

  1. Dostępność komunikacyjna Powiatu Puckiego poprzez budowę drogi Via Maris łączącej Gdynię z Władysławowem;
  2. Przyszłość portów (morskich i zatokowych): Władysławowo, Hel, Puck i Jastarnia;
  3. Powrót do Pucka siedziby sądu, w tym głównie wydziału ksiąg wieczystych;
  4.  Budowa pierwszej w Polsce elektrowni atomowej w gminie Choczewo i inwestycje offshore .

Ad 1. Przedstawiono Ministrowi zakres podjętych przez Urząd Marszałkowski i samorządy powiatu puckiego oraz wejherowskiego prac nad studium sieciowym i korytarzowym dla budowy nowej drogi, która w przyszłości powinna połączyć terminal kontenerowy w Gdyni z portem we Władysławowie. Pan Minister jako pomorski poseł znający temat tej tranzytowej drogi wyraził zainteresowanie i zadeklarował przedstawienie w rządzie zamiaru współuczestniczenia w dalszych pracach projektowych i w przyszłości wykonawczych. 

Ad 2. Zaprezentowano problem rozwoju małych portów morskich. W spotkaniu na zaproszenie Starosty uczestniczyli Prezesi portów we Władysławowie i Helu. Samorządy Ziemi Puckiej mają wiele pomysłów na rozwój gospodarczy związany z naszymi portami. To nie tylko tradycyjne funkcje rybackie, czy związane z transportem osobowym i typowo turystyczne, ale także rozwój usług remontowo-budowlanych, czy obsługa powstających na morzu farm wiatrowych. Do rozwoju tych funkcji konieczne są prace modernizacyjne w naszej infrastrukturze. Minister Horała z uznaniem przyjął zaproponowany przez Samorządowców pomysł utworzenia specjalnego funduszu morskiego dedykowanego modernizacji morskiej infrastruktury portowej. 

Ad 3. Starosta Pucki zwrócił uwagę na temat powrotu do Pucka siedziby sądu, w tym głównie wydziału ksiąg wieczystych. Likwidacja V Wydziału Zamiejscowego Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie z siedzibą w Pucku związana była z budową nowej siedziby SR w Wejherowie. Jej prawdopodobną przyczyną była optymalizacja pracy Sądu poprzez umieszczenie wszystkich wydziałów w jednym budynku.

Stąd całość przeniesiono z Pucka do Wejherowa w 2020 roku. Stało się to mimo protestów Starosty i wielu mieszkańców Powiatu Puckiego. W przygotowanej przez Starostę petycji w temacie pozostawienia siedziby sądu w Pucku i zainicjowanej akcji zbierania pod nią podpisów Starosta argumentował:

„Umiejscowienie wydziału ksiąg wieczystych w Pucku jest istotne dla mieszkańców powiatu puckiego. Obecnie wszelkie sprawy związane np. ze sprzedażą nieruchomości (pobranie wypisu z rejestru gruntów, odpisu z księgi wieczystej, zaświadczenia o samodzielności lokalu itd.) można załatwić na miejscu, w Pucku. Po przeniesieniu zasobów wydziału do Wejherowa transakcja sprzedaży nieruchomości u notariusza w Pucku będzie wymagała wcześniejszej wizyty zainteresowanego w Wejherowie. Podniesie to koszty i wydłuży czas, co nie pozostaje bez znaczenia zwłaszcza dla mieszkańców północnych krańców powiatu puckiego, w tym Półwyspu Helskiego.” 

Po dwóch latach od zmiany okazuje się, że decyzja była po prostu zła. Niedokładnie rozpatrzono wówczas postulaty mieszkańców Ziemi Puckiej, a wszystkie obawy Starosty i mieszkańców się potwierdziły. Sąd w Wejherowie obsługuje ponad 300 tys. mieszkańców, jego nowa siedziba okazała się za mała a załatwianie spraw w wydziale ksiąg wieczystych wydłużyło się z kilku tygodni w Pucku do 8-9 miesięcy w Wejherowie. Starosta wraz z Samorządami Ziemi Puckiej poprosił Pana Ministra o zainteresowanie się sprawą i pomoc w przywróceniu siedziby sądu do Pucka. Zadeklarował jednocześnie natychmiastowe wskazanie siedziby dla sądu a także znalezienie i przygotowanie miejsca dla oczekiwanej budowy nowego obiektu sądu w Pucku.

Ad 4. W związku z planowaną lokalizacją pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, ale także inwestycji w przemysł offshore w sąsiednim Powiecie Wejherowskim w Gminie Choczewo i materializujące się plany KGHM na Ziemi Puckiej, Samorządowcy Powiatu Puckiego wskazali Ministrowi swoje obawy i oczekiwania wynikające z realizacji tak wielkich przedsięwzięć w bezpośrednim sąsiedztwie jednego z największych w Polsce regionów turystycznych. Zdaniem Starosty, Burmistrzów i Wójtów Powiatu Puckiego, dla sprawnej koordynacji działań i prowadzenia dialogu we wszystkich zagadnieniach inwestycyjnych, konieczne jest powołanie przez rząd podmiotu koordynującego, który będzie merytorycznym parterem dla strony samorządowej.

Merytoryczne rozmowy zakończyło obejrzenie przez Ministra Marcina Horałę realizowanej stacji uzdatniania wody w Gminie Puck i budowy jednego z dwóch nowych przedszkoli w Gminie Kosakowo. Samorządowcy z Półwyspu zaproponowali kolejne spotkanie na początku Polski, czyli w Helu

 

soa_logo 

Galeria zdjęć

Minister Horała spotkał się z samorządowcami z Ziemi Puckiej 13 Minister Horała spotkał się z samorządowcami z Ziemi Puckiej 15 Minister Horała spotkał się z samorządowcami z Ziemi Puckiej 14 Minister Horała spotkał się z samorządowcami z Ziemi Puckiej 12 Minister Horała spotkał się z samorządowcami z Ziemi Puckiej 11 Minister Horała spotkał się z samorządowcami z Ziemi Puckiej 10 Minister Horała spotkał się z samorządowcami z Ziemi Puckiej 9 Minister Horała spotkał się z samorządowcami z Ziemi Puckiej 8 Minister Horała spotkał się z samorządowcami z Ziemi Puckiej 7 Minister Horała spotkał się z samorządowcami z Ziemi Puckiej 6 Minister Horała spotkał się z samorządowcami z Ziemi Puckiej 5 Minister Horała spotkał się z samorządowcami z Ziemi Puckiej 4 Minister Horała spotkał się z samorządowcami z Ziemi Puckiej 3 Minister Horała spotkał się z samorządowcami z Ziemi Puckiej 2 Minister Horała spotkał się z samorządowcami z Ziemi Puckiej 1
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności