Starostwo Powiatowe w Pucku

Propozycje do przeprowadzenia zajęć przez wychowawcę klasy w oparciu o opowiadanie pt. „Matwij"

Ocena 0/5

PL:

Proponujemy nauczycielom materiał edukacyjno – profilaktyczny przeznaczony dla uczniów klas IV -  VI szkół podstawowych pod hasłem „Uczniowie z Ukrainy wśród nas”, który zawiera propozycje do przeprowadzenia zajęć przez pedagogów i wychowawców klasy opracowane na podstawie opowiadania: „Matwij”. Taka lekcja przypomni uczniom, że wśród społeczności szkolnej są dzieci z Ukrainy, w której nadal trwa wojna. Proponowane aktywności pozwolą omówić problemy zawarte w opowiadaniu i towarzyszące im emocje  oraz przyczynią się do integracji, akceptacji i zrozumienia dla trudnej sytuacji uchodźców wojennych.

Proponowany materiał opracowany został w języku polskim i ukraińskim. Zachęcamy do pobierania i korzystania z opracowanych przez nas pomysłów.

Autorki: Magdalena Borzyszkowska, Justyna Thiel, Emilia Fafińska.

Tłumaczenie: Olga Dettlaff, Tetyana Senyk.


UA:

Пропонуємо вчителям навчально-профілактичний матеріал для учнів IV – VI класів початкової школи під гаслом «Учні з України посеред нас», який містить пропозиції щодо проведення вчителями та класними керівниками занять за оповіданням: «Матвій». . Цей урок нагадає учням, що в шкільному колективі є діти з України, де ще триває війна. Запропоновані заходи які дозволять обговорити проблеми, які містяться в оповіданні та супутні їм емоції, а також сприятимуть інтеграції, прийняттю та зрозумінню важкої ситуації біженців війни.

Пропонований матеріал підготовлено польською та українською мовами. Ми заохочуємо вас завантажити та використовувати розроблені нами ідеї.

Автори: Magdalena Borzyszkowska, Justyna Thiel, Emilia Fafińska.
Переклад: Olga Dettlaff, Tetyana Senyk.


https://powiat.puck.pl/files/foto_mini/news/r403x254/368-akt-foto.png?ts=1662633562

 Kilka słów od autorek:
Od wybuchu wojny w Ukrainie cała Polska ruszyła z pomocą dla uchodźców, przyjmując wszystkich zotwartym sercem, dając schronienie w swoich domach, pocieszając i wspierając w chwilach płaczu.
Wszyscy chcemy, abyzapanował pokój, dlatego walczymy dobrocią zeskrajnym złem.Powiat Pucki od początku wojny wspiera uchodźców. Instytucja starostwa ma pod opieką 13 ośrodków, w których przebywa obecnie: 448osób, zaś w całym powiecie według danych statystycznych zamieszkuje na dzień dzisiejszy 4873 osób ze statusem uchodźcy. To w większości dzieci z opiekunami.

W związku z tym w naszych szkołach rozpoczęli naukę uczniowie z Ukrainy. W niecodziennej sytuacji znaleźli się zatem uczniowie polscy i ukraińscy a także nauczyciele, co wiąże się zkoniecznością podejmowania różnych działań sprzyjających integracji, akceptacji izrozumienia dla trudnej sytuacji uchodźców wojennych. Wobectego prezentujemy materiałdydaktyczny zawierającyopowiadanie pt. „Matwij” oraz propozycje aktywności podczas zajęć z wychowawcą, które można wykorzystać lub potraktować jako inspirację.

Wierzymy, że wojna wkrótce się skończy, ponieważ dobro zawsze zwycięża, nie tylko wbajkach.

Pamiętajcie o tym!


 Кілька слів від авторів:
Від початку війни в Україні ціла Польща вирушила з допомогою для біженців, приймаючи кожного з відкритим серцем, прихистивши в своїх домівках, підтримуючи та потішаючи в хвилинах розпачу.

Ми всі хочемо миру, тому боремося зі злом своєю добротою. Пуцький повіт від початку війни підтримує біженців. Інституція старовства опікується 13 центрами, в яких перебуває зараз 448 осіб, натомість в усьому повіті за останніми статистичними даними перебуває 4873 особи, які мають статус біженця. В основному це діти з опікунами.

У зв'язку з тим, в наших школах почало навчатися багато учнів з України. Таким чином польські і українські учні, а також вчителі опинилися в незвичайній ситуації, яка передбачає проведення різноманітних заходів, які сприяють інтеграції, прийняття і розуміння тяжкої ситуації біженців.Тому ми презентуємо матеріал дидактичний, що містить оповідання під назвою „Матвій“ і пропозиції щодо активної діяльності під час занять з учителем, які можна використовувати або розглядати як натхнення.

Віримо,що війна скоро закінчиться,бо добро завжди перемагає зло,не тільки в казках.


Пам'ятайте про це!

 

Pliki do pobrania:

Uczniowie z Ukrainy wśród nas.pdf
Format: pdf, 937.54 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności