Starostwo Powiatowe w Pucku

Rozszerzamy wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie i osób współuzależnionych

Ocena 0/5

W piątek 11 sierpnia Starosta Pucki  Jarosław Białk wraz z Zarządem Powiatu Puckiego oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku Magdaleną Grabińską zaprezentowali pracownikom pomocy społecznej, służbom bezpieczeństwa i samorządowcom "Ośrodek Interwencji Kryzysowej". Rozpocznie on swoją działalność w strukturach PCPR w Pucku jako rozszerzenie działającego tam do tej pory "Punktu Interwencji Kryzysowej". Jak Podaje PCPR: ze wsparcia w ramach dyżurów PiK w 2022 roku skorzystało 130 osób. W pierwszej połowie bieżącego roku zgłosiło się już 116. OiK to więc odpowiedź na stale rosnące zapotrzebowanie na udzielenie doraźnego wsparcia mieszkańcom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie czy współuzależnienia.
Ośrodek jest jednym z nielicznych tego rodzaju w Polsce. Docelowo oferować będzie całodobowe wsparcie oraz możliwość schronienia w formie tzw. "hostelu kryzysowego".
Placówka znajduje się przy ul. Kolejowej 7c w Pucku, w dawnym budynku Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej został utworzony w ramach projektu: „System Aktywizacji społeczno-zawodowej w powiecie puckim - Aktywator - etap II” RPPM.06.02.01-22-0001/19, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.1 Rozwój usług społecznych– mechanizm ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Galeria zdjęć

Rozszerzamy wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie i osób współuzależnionych 13 Rozszerzamy wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie i osób współuzależnionych 19 Rozszerzamy wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie i osób współuzależnionych 18 Rozszerzamy wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie i osób współuzależnionych 17 Rozszerzamy wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie i osób współuzależnionych 16 Rozszerzamy wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie i osób współuzależnionych 15 Rozszerzamy wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie i osób współuzależnionych 14 Rozszerzamy wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie i osób współuzależnionych 12 Rozszerzamy wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie i osób współuzależnionych 11 Rozszerzamy wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie i osób współuzależnionych 10 Rozszerzamy wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie i osób współuzależnionych 9 Rozszerzamy wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie i osób współuzależnionych 8 Rozszerzamy wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie i osób współuzależnionych 7 Rozszerzamy wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie i osób współuzależnionych 6 Rozszerzamy wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie i osób współuzależnionych 5 Rozszerzamy wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie i osób współuzależnionych 4 Rozszerzamy wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie i osób współuzależnionych 3 Rozszerzamy wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie i osób współuzależnionych 2 Rozszerzamy wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie i osób współuzależnionych 1
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności