Starostwo Powiatowe w Pucku

Badanie GUS: Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (AK-R)

Ocena 0/5
Informacja ogólna o badaniu:

Badanie dostarcza rzetelne dane o bieżącej i przyszłej sytuacji w gospodarstwach rolnych. Służy do oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie oraz prognozowania trendów rozwojowych. Wyniki badania wykorzystuje się także w analizach zmian zachodzących w produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Termin realizacji badania:

12 - 31.01.2024 r.

Metoda realizacji badania:

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

 • samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach od 12 do 15 stycznia 2024 r., dostępnego na stronie: rolnictwo.stat.gov.pl
  rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach od 16 do 31 stycznia 2024 r.
  Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wytypowane do tego badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:
 • samodzielne wypełnienie formularza przez Portal Sprawozdawczy w dniach od 16 do 25 stycznia 2024 r., dostępnego na stronie: raport.stat.gov.pl
  rozmowę z ankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach od 26 do 31 stycznia 2024 r.
Zakres zbieranych informacji:
 • informacje ogólne o gospodarstwie rolnym i osobie kierującej gospodarstwem,
 • jakie rodzaje produkcji roślinnej oraz zwierzęcej dominują w naszym kraju,
 • zmiany zachodzące w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • subiektywna ocena sytuacji gospodarstwa rolnego w ciągu ostatniego półrocza,
 • subiektywna prognoza sytuacji gospodarstwa rolnego w najbliższym półroczu.
Dane osobowe zbierane w badaniach:
 • są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 • są objęte tajemnicą statystyczną na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, a za naruszenie tajemnicy grozi odpowiedzialność karna określona w art. 54 i 55 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
Co się dzieje z odpowiedziami respondenta?

Do danych jednostkowych uzyskanych od respondenta mają dostęp jedynie pracownicy statystyki publicznej, wyłącznie w celu dokonania zestawień, opracowań i analiz. Udostępnianie danych odbiorcom i publikowanie ich możliwe jest dopiero po zagregowaniu danych jednostkowych, czyli pogrupowaniu ich według określonych kategorii, np.: według grup społeczno-zawodowych (emeryci, pracujący) lub danego przekroju terytorialnego (powiaty, województwa) i usunięciu cech identyfikacyjnych.

Dlaczego warto wziąć udział w tym badaniu ankietowym?
 • zbierane są  subiektywne oceny rolników dotyczących aktualnej i przewidywanej ogólnej sytuacji gospodarstw rolnych, a także opłacalności produkcji rolnej i popytu,
 • wyniki służą do kształtowania polityki rolnej i żywnościowej kraju,
 • użytkownikami krajowymi statystyk tworzonych na podstawie danych są m. in.: administracja rządowa i samorządowa oraz przedsiębiorcy, pracownicy naukowi, stowarzyszenia producentów.
Gdzie można znaleźć wyniki badań?

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności