Starostwo Powiatowe w Pucku

Uroczysta gala z okazji 25-lecia Powiatu Puckiego – podsumowanie Roku Samorządności Powiatowej

Ocena 0/5

11 października 2023 roku, 25 lat po dniu, w którym po raz pierwszy zagłosowaliśmy w wyborach do Rady Powiatu, w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku odbyła się gala z poświęcona obchodom 25-lecia Samorządności w Powiecie Puckim.

Wydarzenie osadzone było w wyjątkowej scenografii, na scenie ozdobionej wierzbą w barwach biało-czerwonych i czarno-żółtych, nawiązujących do narodowych barw Polski i barw Kaszub. Galę rozpoczął prowadzący, dziennikarz Sławomir Siezieniewski, który wprowadził zgromadzonych gości w klimat spotkania. Następnie zaprosił na scenę Starostę Puckiego Jarosława Białka, który powitał gości: wcześniej urzędujących Starostów Artura JabłońskiegoWojciecha Dettlaffa,  radnych dotychczasowych VI kadencji, wójtów i burmistrzów samorządów Ziemi Puckiej, przedstawicieli samorządów partnerskich Powiatu Puckiego - niemieckiego Trier-Saarburg, Powiatu Gliwickiego oraz litewskiego Skuodas, naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego w Pucku i dyrektorów jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Pucku oraz przedstawicieli lokalnych instytucji, straży i formacji mundurowych. Podczas wystąpienia starosta podsumował minione ćwierć wieku i podziękował  też zgromadzonym za wkład w rozwój Powiatu Puckiego oraz przybliżył osiągnięcia powiatu w ciągu ostatnich 25 lat - zaprezentował zrealizowane, trwające oraz planowane inwestycje, w tym koncepcję filharmonii i basenu w Pucku. Starosta podsumował także pracę administracji Samorządu i przedstawił związane z nią statystyki.

Kolejnym punktem programu był wykład pierwszego Starosty Puckiego, dziennikarza i  działacza społecznego oraz oświatowego -  dr Artura Jabłońskiego o historii powiatu. Prelegent przybliżył wszystkich zarządców Ziemi Puckiej rozpoczynając od XIII wieku, aż do współczesności. Przedstawił też zmiany, jakie przeszła Ziemia Pucka na przestrzeni lat i omówił ich genezę. Prezentowane treści zostały zawarte w publikacji „Wspólnota Mieszkańców. Kronika 25-lecia Samorządu Powiatu Puckiego 1998-2023” autorstwa dr. Jabłońskiego.

Następnie przyszedł czas na panele dyskusyjne, których zadaniem było podkreślenie istoty samorządu powiatowego w relacjach z różnymi grupami społecznymi – przedstawicielami samorządów różnego szczebla, partnerami Powiatu Puckiego i przedsiębiorcami działającymi na Ziemi Puckiej. Moderatorem dyskusji był prowadzący – Sławomir Siezieniewski.

Pierwszym forum dyskusyjnym był "Panel Samorządowy”. Poświęcony był rozmowom z samorządowcami na temat inwestycji i działań realizowanych we współpracy z Powiatem Puckim. Panel ten dał możliwość wysłuchania doświadczeń oraz perspektyw różnych samorządowców. Uczestnikami byli: Roman Kużel - Burmistrz Władysławowa, Marcin Majek - Wójt Gminy Kosakowo, Tadeusz Muża - samorządowiec i radny powiatowy wszystkich VI kadencji, oraz Karolina Majcher -  Sołtys Sołectwa Sławoszyno w Gminie Krokowa.

Kolejnym ważnym elementem był "Panel Partnerów", w którym partnerzy samorządowi powiatu puckiego mieli okazję do rozmowy na temat dotychczasowej współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej oraz planów na przyszłość. Uczestnikami byli: Włodzimierz Gwiżdż – Starosta Gliwicki, Levutė Staniuvienė – dyrektor gminy Skuodas i poseł na sejm Republiki Litewskiej w latach 2016-2020, Martin Alten – wicestarosta powiatu Trier-Saarburg w Niemczech.

W trakcie gali przeprowadzono też "Panel Biznesowy", podczas którego przedsiębiorcy z terenu Ziemi Puckiej rozmawiali o wsparciu powiatu oraz wspólnych aktywnościach podejmowanych na rzecz edukacji i rynku pracy. Uczestnikami byli: dr Małgorzata Wejer – Przewodnicząca Powiatowej Rady Przedsiębiorczości, wykładowca akademicki i Dyrektor ds. Badań i Rozwoju w MGJ Sp. z o.o., Olivia Kubis – współwłaścicielka Przedsiębiorstwa Handlowego „Sibuk” oraz Maciej Wajde – dyrektor Kempingu Chałupy 6.

Na zakończenie uroczystości, Adam Zażembłowski - Przewodniczący Rady Powiatu Puckiego wraz ze Starostą Puckim Jarosławem Białkiem podziękowali zgromadzonym gościom za udział w gali, wręczyli też pamiątkowe medale i publikacje „Wspólnota Mieszkańców. Kronika 25-lecia Samorządu Powiatu Puckiego 1998-2023”. Podziękowali również członkom instytucji i organizacji odpowiedzialnych za oprawę artystyczną wydarzenia: Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. S. Moniuszki w Pucku, Studio Sztuki Da Capo Al Fine; szkołom, które przygotowały poczęstunek i zapewniły obsługę : Powiatowemu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku oraz Powiatowemu Zespołowi Szkół w Kłaninie; podziękowali też Irenie Klebba – autorce projektu medalu z okazji 25-lecia Powiatu Puckiego i wystawy prac plastycznych podopiecznych towarzyszącej gali.

Wydarzenie zakończyło się wzruszającym występem chóru złożonego z uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej im. S. Moniuszki w Pucku, który wykonał kantatę finałową IX symfonii Ludwiga van Beethovena – „Odę do radości". Utwór ten to między innymi hymn Unii Europejskiej. Po występie odbył się poczęstunek, podczas którego goście mieli okazję do swobodnych rozmów, podzielenia się wrażeniami.


Galeria zdjęć

Uroczysta gala z okazji 25-lecia Powiatu Puckiego – podsumowanie Roku Samorządności Powiatowej 47 Uroczysta gala z okazji 25-lecia Powiatu Puckiego – podsumowanie Roku Samorządności Powiatowej 46 Uroczysta gala z okazji 25-lecia Powiatu Puckiego – podsumowanie Roku Samorządności Powiatowej 45 Uroczysta gala z okazji 25-lecia Powiatu Puckiego – podsumowanie Roku Samorządności Powiatowej 44 Uroczysta gala z okazji 25-lecia Powiatu Puckiego – podsumowanie Roku Samorządności Powiatowej 43 Uroczysta gala z okazji 25-lecia Powiatu Puckiego – podsumowanie Roku Samorządności Powiatowej 42 Uroczysta gala z okazji 25-lecia Powiatu Puckiego – podsumowanie Roku Samorządności Powiatowej 41 Uroczysta gala z okazji 25-lecia Powiatu Puckiego – podsumowanie Roku Samorządności Powiatowej 40 Uroczysta gala z okazji 25-lecia Powiatu Puckiego – podsumowanie Roku Samorządności Powiatowej 39 Uroczysta gala z okazji 25-lecia Powiatu Puckiego – podsumowanie Roku Samorządności Powiatowej 38 Uroczysta gala z okazji 25-lecia Powiatu Puckiego – podsumowanie Roku Samorządności Powiatowej 37 Uroczysta gala z okazji 25-lecia Powiatu Puckiego – podsumowanie Roku Samorządności Powiatowej 36 Uroczysta gala z okazji 25-lecia Powiatu Puckiego – podsumowanie Roku Samorządności Powiatowej 35 Uroczysta gala z okazji 25-lecia Powiatu Puckiego – podsumowanie Roku Samorządności Powiatowej 34 Uroczysta gala z okazji 25-lecia Powiatu Puckiego – podsumowanie Roku Samorządności Powiatowej 33 Uroczysta gala z okazji 25-lecia Powiatu Puckiego – podsumowanie Roku Samorządności Powiatowej 32 Uroczysta gala z okazji 25-lecia Powiatu Puckiego – podsumowanie Roku Samorządności Powiatowej 31 Uroczysta gala z okazji 25-lecia Powiatu Puckiego – podsumowanie Roku Samorządności Powiatowej 30 Uroczysta gala z okazji 25-lecia Powiatu Puckiego – podsumowanie Roku Samorządności Powiatowej 29 Uroczysta gala z okazji 25-lecia Powiatu Puckiego – podsumowanie Roku Samorządności Powiatowej 28 Uroczysta gala z okazji 25-lecia Powiatu Puckiego – podsumowanie Roku Samorządności Powiatowej 27 Uroczysta gala z okazji 25-lecia Powiatu Puckiego – podsumowanie Roku Samorządności Powiatowej 26 Uroczysta gala z okazji 25-lecia Powiatu Puckiego – podsumowanie Roku Samorządności Powiatowej 25 Uroczysta gala z okazji 25-lecia Powiatu Puckiego – podsumowanie Roku Samorządności Powiatowej 24 Uroczysta gala z okazji 25-lecia Powiatu Puckiego – podsumowanie Roku Samorządności Powiatowej 23 Uroczysta gala z okazji 25-lecia Powiatu Puckiego – podsumowanie Roku Samorządności Powiatowej 22 Uroczysta gala z okazji 25-lecia Powiatu Puckiego – podsumowanie Roku Samorządności Powiatowej 21 Uroczysta gala z okazji 25-lecia Powiatu Puckiego – podsumowanie Roku Samorządności Powiatowej 20 Uroczysta gala z okazji 25-lecia Powiatu Puckiego – podsumowanie Roku Samorządności Powiatowej 19 Uroczysta gala z okazji 25-lecia Powiatu Puckiego – podsumowanie Roku Samorządności Powiatowej 18 Uroczysta gala z okazji 25-lecia Powiatu Puckiego – podsumowanie Roku Samorządności Powiatowej 17 Uroczysta gala z okazji 25-lecia Powiatu Puckiego – podsumowanie Roku Samorządności Powiatowej 16 Uroczysta gala z okazji 25-lecia Powiatu Puckiego – podsumowanie Roku Samorządności Powiatowej 15 Uroczysta gala z okazji 25-lecia Powiatu Puckiego – podsumowanie Roku Samorządności Powiatowej 14 Uroczysta gala z okazji 25-lecia Powiatu Puckiego – podsumowanie Roku Samorządności Powiatowej 13 Uroczysta gala z okazji 25-lecia Powiatu Puckiego – podsumowanie Roku Samorządności Powiatowej 12 Uroczysta gala z okazji 25-lecia Powiatu Puckiego – podsumowanie Roku Samorządności Powiatowej 11 Uroczysta gala z okazji 25-lecia Powiatu Puckiego – podsumowanie Roku Samorządności Powiatowej 10 Uroczysta gala z okazji 25-lecia Powiatu Puckiego – podsumowanie Roku Samorządności Powiatowej 9 Uroczysta gala z okazji 25-lecia Powiatu Puckiego – podsumowanie Roku Samorządności Powiatowej 8 Uroczysta gala z okazji 25-lecia Powiatu Puckiego – podsumowanie Roku Samorządności Powiatowej 7 Uroczysta gala z okazji 25-lecia Powiatu Puckiego – podsumowanie Roku Samorządności Powiatowej 6 Uroczysta gala z okazji 25-lecia Powiatu Puckiego – podsumowanie Roku Samorządności Powiatowej 5 Uroczysta gala z okazji 25-lecia Powiatu Puckiego – podsumowanie Roku Samorządności Powiatowej 4 Uroczysta gala z okazji 25-lecia Powiatu Puckiego – podsumowanie Roku Samorządności Powiatowej 3 Uroczysta gala z okazji 25-lecia Powiatu Puckiego – podsumowanie Roku Samorządności Powiatowej 2 Uroczysta gala z okazji 25-lecia Powiatu Puckiego – podsumowanie Roku Samorządności Powiatowej 1
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
wydarzenia